Privacyverklaring

Qibalance, praktijk voor natuurgeneeskunde/ Alida Lammes bewaart en verwerkt persoonsgegevens over u. Doordat u gebruik maakt van de diensten van Qibalance, of u deze zelf heeft verstrekt. Het vastleggen van uw gegevens is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.

Hieronder vind u een overzicht van wat de praktijk van u vastlegt.

 • Voor en achternaam
 • Adres en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum en geslacht
 • Emailadres
 • Verslaglegging consulten/ behandelingen

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Qibalance verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze gegevens vraagt Qibalance uw toestemming middels een toestemmingsformulier. Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vraagt Qibalance de toestemming van beide ouders of voogden.

Waarom zijn deze gegevens nodig?

Qibalance verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen;

 • Maken van afspraken
 • Inzicht in voortgang van de behandeling
 • Facturering (volgens de eisen van zorgverzekeraars)

Hoe lang worden gegevens bewaard?

Qibalance zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Qibalance bewaart uw:

 • behandeldossier 15 jaar (wettelijk bewaartermijn medische gegevens)
 • gegevens facturering (termijn van de belastingdienst is 7 jaar)
 • gegevens over afspraken worden na 24 maanden gewist.

Gegevens delen met anderen;

Qibalance heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) en deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De gegevens van uw dossier kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt;

 • om andere zorgverleners te informeren (bv als de therapie is afgerond, of bij verwijzing naar een andere behandelaar) allen met uw toestemming.
 • Voor het gebruik van waarneming bij langdurige afwezigheid van Qibalance.
 • Bij gebruik bij collegiale toetsing (geanodiseerd).

Met bedrijven die in opdracht van Qibalance gegevens verwerken sluit Qibalance een verwerkingsovereenkomst af, om te zorgen voor een zelfde niveau van verwerking en beveiliging van uw gegevens. Qibalance blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@qibalance.nl Qibalance zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken op uw verzoek reageren.

Websitebezoek

 1. Het opslaan van cookies

Hier vindt u de informatie over de manier waarop cookies op deze website worden gebruikt en waarop ze op uw toestel (computer, tablet, smartphone, etc.) worden opgeslagen om zo uw bezoek aan de website aangenamer te maken en beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren.

 1. Wat zijn cookies en waarom gebruiken wij cookies?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op uw computer of mobiel toestel worden geplaatst en opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Cookies helpen om uw bezoek aan de website te optimaliseren door een aantal nuttige taken uitvoeren, zoals het verbeteren van de beveiliging van een website en van de algemene gebruikerservaring. Zo kan de website de pagina’s die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals gebruikersnaam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) onthouden zodat u die niet bij ieder bezoek aan de website opnieuw hoeft in te vullen.

Om optimaal gebruik te maken van de website is het daarom aan te raden om cookies te activeren en/of te aanvaarden op uw computer of mobiel toestel. Zonder ingeschakelde cookies kan er niet een probleemloos bezoek op de website gegarandeerd worden, aangezien de kans bestaat dat uw bezoek wordt onderbroken of vertraagd en dat u geen toegang heeft tot bepaalde delen van een website of deze niet kan gebruiken. Indien u niettemin wenst om de cookies te verwijderen of te blokkeren, kan u uw browserinstellingen aanpassen.

Hoewel de meeste internetbrowsers standaard zijn ingesteld om cookies te aanvaarden, kan u de reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies beperken of blokkeren door uw browserinstellingen aan te passen. De wijze waarop de browserinstellingen kunnen worden aangepast, verschilt per browser. Meer informatie over uw browserinstellingen vindt u op aboutcookies.org of in het “Help”-menu van uw internetbrowser.

Indien u cookies verwijdert of blokkeert, betekent dit wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de website niet (naar behoren) werken.

 1. Welke cookies worden gebruikt?

Op deze website worden alleen functionele cookies gebruikt voor het gebruik van de website.

Beveiliging

Qibalance neemt de bescherming van uw gegevens serieus, en neemt maatregelen om misbruik, verlies of onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@qibalance.nl

Contactgegevens;

Qibalance, praktijk voor Natuurgeneeskunde

Alida Lammes

Molestrjitte 17, 9041 AE Berlikum

Telnr; 0610864590

info@qibalance.nl

kvk; 01101140